ژیرا

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی اولین سامانه بازشناسی گفتار کردی-سورانی است که اولین پروژه کاربردی گروه ئاسوسافت است. در این پروژه از پیکره متنی کردی و دادگان گفتاری کردی به منظور زیرساخت این پروژه استفاده می‌شود و سایر نیازمندی‌های آن مانند واژگان و ابزارهای مرتبط با مدل زبانی و … برای این زبان توسعه پیدا می‌کند.

تاکنون پیکرۀ متنی، دادگان گفتاری و واژه نامه برای توسعۀ سیستم تهیه شده است. هم اکنون تیم فنی ئاسوسافت روی فاز نهایی پروژه کار میکند.
اطلاعات بیشتر در مورد پیشرفت پروژه از همین صفحه اعلام خواهد شد.

وضعیت فعلی پروژۀ ژیرا

/ 84%

Cart

  • شما محصولی را انتخاب نکرده اید.